Als werkgever wil je slagvaardig en succesvol in kunnen spelen op actuele en toekomstige ontwikkelingen in de markt. Wendbaar zijn. Dit kan alleen met alerte medewerkers en leidinggevenden die meebewegen en zich continue ontwikkelen. Naast het bijblijven op het gebied van kennis worden "brede" competenties op het gebied van houding en gedrag steeds belangrijker. Flexibiliteit en omgaan met veranderingen en onzekerheid, verantwoordelijkheid nemen, persoonlijk leiderschap en omgevingsgericht zijn zo wat voorbeelden.

Ondernemerschap en eigenaarschap bij medewerkers terugbrengen, dat is de uitdaging voor de dag van Morgen. Leidinggevenden spelen hierin een faciliterende en coachende rol. Medewerkers zijn tenslotte zelf verantwoordelijk voor hun werk en loopbaan. In onze visie begint dit met de dialoog tussen medewerker en leidinggevende waarin echte aandacht en oprechte interesse centraal staan. Vanuit deze filosofie heeft Bewust Loopbaanadvies en coaching haar coachings- en trainingsprogramma voor medewerkers en leidinggevenden opgebouwd. Alleen het trainen en coachen van leidinggevenden en medewerkers is onvoldoende. Duurzame inzetbaarheid betekent ook dat een organisatie een visie en beleid heeft op dit thema. Ontwikkelen van medewerkers, aandacht voor duurzame inzetbaarheid is geen individueel proces; het meenemen van de organisatiecontext is van wezenlijk belang. Bewust Loopbaanadvies en coaching begeleidt organisaties bij het analyseren van Nu en het ontwikkelen van een visie op Morgen, bij het uitwerken ervan zijn we gericht op concrete acties. Wij gaan graag de dialoog met een organisatie aan om samen te onderzoeken op welke wijze duurzame inzetbaarheid vorm gegeven kan worden en daarmee bijdraagt aan een slagvaardigere en succesvollere organisatie.

Lees verder bij organisatiecoaching en trainingen.