Persoonlijke coaching heeft als doel beter functioneren in je eigen functie en binnen je werkomgeving. Het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en groei. Ontwikkelen van bewustzijn, zelfinzicht, zelfreflectie en zelfsturing vormen de rode draad tijdens de coaching.

Wanneer coaching? Als je:

  • Voelt dat je niet optimaal functioneert in je werk, je daar last van ondervindt en dat wilt veranderen
  • Beter wilt leren omgaan met veranderingen in de organisatie of in je functie
  • Je persoonlijk wilt ontwikkelen, je meer bewust wilt worden van je gedrag, steviger wilt staan en effectiever wilt functioneren
  • Meer zelfvertrouwen wilt ontwikkelen
  • (Persoonlijk) leiderschap wilt ontwikkelen

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject is maatwerk en het aantal gesprekken is afhankelijk van de coachingsvraag. In een kennismakingsgesprek stellen we de persoonlijke ontwikkelbehoefte vast en stemmen we onderlinge verwachtingen met elkaar af.
In het begin van het traject ligt het accent op bewustwording van wie je bent en van je eigen gedrag, in relatie tot jouw vraag. In de tweede helft van het traject ga je met deze inzichten daadwerkelijk in de praktijk aan de slag. Inbreng van praktijksituaties, hierop reflecteren en vervolgens oefenen krijgt veel aandacht in het traject.

Wat is het resultaat?

Je bent je meer bewust bent van jouw eigen gedrag, patronen en overtuigingen en het effect daarvan op je werkomgeving en jouw dagelijks functioneren. Je kent jouw eigen valkuilen met de daarbij behorende ontwikkelpunten. In het traject leer jij jouw eigen kwaliteiten beter in te zetten en word je uitgedaagd ander gedrag in te zetten, patronen te doorbreken, grenzen te verleggen. In kleine stapjes, waardoor zelfvertrouwen ontstaat en je ontdekt welke invloed jij zelf hebt op je eigen gedrag en op de omgeving. Je bent beter in staat tot zelfreflectie en zelfsturing waardoor je effectiever gaat functioneren en meer plezier in je werk ervaart.