Duurzame inzetbaarheid is een samenspel tussen organisatie en individu. Afstemmen van wederzijdse wensen en verwachtingen, van persoonlijke behoeften van de medewerker enerzijds en behoeften vanuit de organisatie anderzijds, is belangrijk. Communicatie is daarin het sleutelwoord. Maar ook het hebben van een visie en HR-beleid inzake duurzame inzetbaarheid, en deze concreet uitdragen is van belang. Bewust Loopbaanadvies en coaching coacht en adviseert uw organisatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid, mobiliteitsbevordering en duurzame inzetbaarheid. Dit is altijd maatwerk, afhankelijk van de specifieke vraag en de fase waarin een organisatie zich bevindt. In een uitgebreide kennismaking wordt de vraag en behoefte doorgesproken en geïnventariseerd. Op grond daarvan wordt een voorstel gemaakt.

Voorbeeld van een aanpak kan zijn:

 • Vraagstelling en analyse van de Nu-situatie resulterend in een rapportage met bevindingen en concrete aanbevelingen
 • Advies en coaching bij het realiseren van een visie op Morgen met concrete realistische doelen
 • Advies en coaching bij de implementatie in de organisatie
 • Borging en nazorg

Als je je baan kwijt bent (vrijwillig of gedwongen) en een outplacementtraject aangeboden krijgt, kom je vaak in een voor jou onbekende, onzekere situatie. Dat de arbeidsmarkt op dit moment lastig is, is helder. Bewust Loopbaanadvies en coaching heeft ruime ervaring om je adequaat en succesvol te begeleiden bij alles wat je in deze situatie tegenkomt. Doel van het traject is het vinden van nieuw werk. Zelfde functie, zelfde branche? Misschien wil je wel heel iets anders of denk je na over een eigen bedrijf.
Ben je je baan verloren in de laatste fase van je loopbaan? Wij hebben ervaring in het begeleiden van "oudere" medewerkers naar een nieuw perspectief.

Een outplacementtraject kent meerdere fasen die afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en hulpvraag door elkaar heen kunnen lopen:

 • Verwerking ontstane situatie: loslaten oude werkgever, vooruit kijken, omgaan met veranderingen
 • Persoonlijk profiel en zoekprofiel opstellen: wie ben ik, wat kan ik allemaal, wat wil ik (vertaald naar functie/beroep en branche)
 • Sollicitatievaardigheden leren: CV, brief, gesprek, netwerken, vacaturebronnen, inzet social media
 • Daadwerkelijk solliciteren: toepassen van verschillende manieren van solliciteren, omgaan met afwijzingen, meerdere scenario's
 • Nazorg en evaluatie

Persoonlijke coaching heeft als doel beter functioneren in je eigen functie en binnen je werkomgeving. Het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en groei. Ontwikkelen van bewustzijn, zelfinzicht, zelfreflectie en zelfsturing vormen de rode draad tijdens de coaching.

Wanneer coaching? Als je:

 • Voelt dat je niet optimaal functioneert in je werk, je daar last van ondervindt en dat wilt veranderen
 • Beter wilt leren omgaan met veranderingen in de organisatie of in je functie
 • Je persoonlijk wilt ontwikkelen, je meer bewust wilt worden van je gedrag, steviger wilt staan en effectiever wilt functioneren
 • Meer zelfvertrouwen wilt ontwikkelen
 • (Persoonlijk) leiderschap wilt ontwikkelen

Hoe ziet een coachingstraject eruit?

Een coachingstraject is maatwerk en het aantal gesprekken is afhankelijk van de coachingsvraag. In een kennismakingsgesprek stellen we de persoonlijke ontwikkelbehoefte vast en stemmen we onderlinge verwachtingen met elkaar af.
In het begin van het traject ligt het accent op bewustwording van wie je bent en van je eigen gedrag, in relatie tot jouw vraag. In de tweede helft van het traject ga je met deze inzichten daadwerkelijk in de praktijk aan de slag. Inbreng van praktijksituaties, hierop reflecteren en vervolgens oefenen krijgt veel aandacht in het traject.

Wat is het resultaat?

Je bent je meer bewust bent van jouw eigen gedrag, patronen en overtuigingen en het effect daarvan op je werkomgeving en jouw dagelijks functioneren. Je kent jouw eigen valkuilen met de daarbij behorende ontwikkelpunten. In het traject leer jij jouw eigen kwaliteiten beter in te zetten en word je uitgedaagd ander gedrag in te zetten, patronen te doorbreken, grenzen te verleggen. In kleine stapjes, waardoor zelfvertrouwen ontstaat en je ontdekt welke invloed jij zelf hebt op je eigen gedrag en op de omgeving. Je bent beter in staat tot zelfreflectie en zelfsturing waardoor je effectiever gaat functioneren en meer plezier in je werk ervaart.

Loopbaancoaching bij Bewust Loopbaanadvies en Coaching is maatwerk omdat ieder mens uniek is.

Wanneer loopbaancoaching?

 • Als je het gevoel hebt dat je niet meer lekker in je werk zit, je uitdaging mist, geen plezier meer beleeft aan je werk, om wat voor een reden dan ook
 • Als je denkt aan een carriereswitch of aan een nieuwe functie, al dan niet bij je huidige werkgever of in een nieuwe organisatie, maar nog niet precies weet wat en hoe
 • Als je de balans wilt opmaken en vragen hebt zoals wat kan ik, wat wil ik, wie ben ik en waar sta ik voor, met andere woorden als je vanuit zelfkennis wilt werken aan jouw duurzame inzetbaarheid
 • Als je je meer bewust wilt worden van je kwaliteiten, talenten en drijfveren en wilt onderzoeken hoe je deze zo optimaal mogelijk kunt inzetten in je (nieuwe) werk

Hoe ziet een loopbaantraject eruit?

Een loopbaanbegeleidingstraject bestaat uit ca. 6-7 gesprekken van 1,5 tot 2 uur. Er wordt gewerkt met verschillende huiswerkopdrachten. Voorafgaand is een kennismakingsafspraak om vraagstelling en verwachtingen goed met elkaar af te stemmen.
Omdat Bewust Loopbaanadvies en Coaching graag een bijdrage wil leveren aan duurzame ontwikkeling van mensen, gaan we in de gesprekken soms een stukje dieper. We kijken terug naar het verleden om daarvan te leren voor de toekomst, we kijken wie jij bent als mens, wat jou drijft en motiveert van binnenuit.

Wat is het resultaat?

Je wordt je door het traject meer bewust van jezelf, wie jij bent, wat je kunt, wat je wilt (en niet meer wilt), als ook wat jij belangrijk vindt en waarvoor je staat. Dit geeft zelfvertrouwen en energie. Je ontdekt wat jij wilt met je (huidige) werk, welke andere functies en beroepen bij jou passen en wat voor jou belangrijk is in de werkomgeving. Daarmee heb je een nieuw perspectief voor jouw toekomst. In een plan leg je vast hoe je dit nieuwe perspectief zelf vorm gaat geven.

Naast individuele begeleiding geeft Bewust Loopbaanadvies en Coaching verschillende trainingen en workshops. Ook dit is maatwerk en afhankelijk van de vraag en doelgroep. De exacte inhoud, duur en locatie wordt in overleg bepaald.
In groepen leren mensen van en met elkaar en de ervaring is dat de ontmoeting met andere deelnemers een zeer waardevolle bijdrage heeft. Afhankelijk van de groepsgrootte wordt de training of workshop door 1 of 2 trainers gegeven. Bewust Loopbaanadvies en Coaching werkt hiervoor samen met collega bedrijven.

Voorbeelden van trainingen en workshops zijn o.a. :

 • Regie over je eigen loopbaan
 • Hoe ga ik een loopbaangesprek in met mijn leidinggevende (voor medewerkers)
 • Hoe heb ik het met mijn medewerker over zijn of haar loopbaan (voor leidinggevenden)
 • Sollicitatievaardigheden (CV, sollicitatiebrief, netwerken, arbeidsmarkt, sollicitatiegesprek etc)